Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
BRANKA JURIČEV-MARTINČEV  
HDZ


Branka Juričev-MartinčevRođena je 13. studenoga 1965. u Šibeniku. Završila Ekonomski fakultet u Splitu (VSS - diplomirana ekonomistica).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnici je započeo mandat 22. prosinca 2011. kao zamjenici zastupnika Gorana Pauka

Dužnosti u Saboru:
- članica Odbora za financije i državni proračun
- članica Odbora za turizam
- članica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
- članica Odbora za zaštitu okoliša i prirode
- članica Odbora za ravnopravnost spolova
- članica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izabrana:
- lista Hrvatske demokratske zajednice - Hrvatske građanske stranke

Izborna jedinica:
IX. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- članica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav- od 22. prosinca 2011. do 18. siječnja 2012.


Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite