Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
DAVORIN MLAKAR  
HDZ


Davorin MlakarRođen je 30. prosinca 1958. u Bjelovaru. Završio Pravni fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
23. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 22. prosinca 2011.
- zastupniku je završilo mirovanje mandata danom 23. prosinca 2011.

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- član Odbora za zakonodavstvo

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
II. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu- od 18. siječnja 2012. do 29. lipnja 2012.
- potpredsjednik Odbora za pravosuđe- od 18. siječnja 2012. do 15. svibnja 2015.
- član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav- od 18. prosinca 2012. do 15. svibnja 2015.

Prethodni mandati:
3. saziv

Zastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite