Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
JADRANKA KOSOR  
nezavisna


Jadranka KosorRođena je 1. srpnja 1953. u Pakracu. Završila Pravni fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica).

Kontakt:

Klub nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i zastupnika Hrvatske građanske stranke - HGS-a
Telefon: 01/6303 560 
Telefaks: 01/6303 094
e-mail: klub_jkosor_i_hgs@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
nezavisni

Klub zastupnika:
Klub nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i zastupnika Hrvatske građanske stranke - HGS-a

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
23. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 22. prosinca 2011.
- zastupnici je prestalo mirovanje mandata danom 23. prosinca 2011.
- zastupnica je od 23. prosinca 2011. do 15. lipnja 2012. obnašala dužnost potpredsjednice Hrvatskoga sabora
- zastupnica je dana 19. travnja 2013. prestala biti članicom Hrvatske demokratske zajednice i nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica

Dužnosti u Saboru:
- članica Odbora za vanjsku politiku
- predsjednica Kluba nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i zastupnika Hrvatske građanske stranke - HGS-a

Izabrana:
- lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
V. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport- od 18. siječnja 2012. do 24. svibnja 2013.
- članica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije- od 24. veljače 2012. do 24. svibnja 2013.

Prethodni mandati:
6. saziv
5. saziv
4. saziv
3. saziv

Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite