Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
ANTE KULUŠIĆ  
HDZ


Ante KulušićRođen je 22. lipnja 1958. u Drnišu. (VŠS - ekonomist)

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednik Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu
- član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice - Hrvatske građanske stranke

Izborna jedinica:
IX. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav- od 22. prosinca 2011. do 18. siječnja 2012.
- član Odbora za pravosuđe- od 22. prosinca 2011. do 18. siječnja 2012.
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU- od 24. veljače 2012. do 1. srpnja 2013.

Prethodni mandati:
6. saziv

Zastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite