Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
DRAGUTIN LESAR  
Hrvatski laburisti - Stranka rada


Dragutin LesarRođen je 4. ožujka 1956. u Čakovcu. Završio Ekonomsku školu (SSS – organizator prodaje).

Kontakt:
Telefon: 095/38 90 750
e-mail: dragutin@lesar.info
Internetska stranica: www.laburisti.com

Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatski laburisti - Stranka rada

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izabran:
- lista Hrvatskih laburista - Stranke rada

Izborna jedinica:
III. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a- od 17. listopada 2014. do 20. ožujka 2015.
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative- od 24. veljače 2012. do 20 ožujka 2015.
- član Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije- od 24. veljače 2012. do 28. veljače 2014.
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju

Prethodni mandati:
6. saziv
5. saziv

Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite