Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
NATALIJA MARTINČEVIĆ  
Reformisti


Natalija MartinčevićRođena je 1. svibnja 1975. u Varaždinu. Završila Veleučilište u Požegi (VŠS - upravna pravnica).

Kontakt:

Klub zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke - reformista  
Telefon: 01/6303 354; 01/6303 355
Telefaks: 01/6303 398
e-mail: klubbaloevic.martincevic.ozbolt@sabor.hr; slavko.rako@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Narodna stranka - reformisti

Klub zastupnika:
Klub zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke - reformista

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnica je 11. ožujka 2014. prestala biti članicom Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
- zastupnica je 17. listopada 2014. prestala biti nezavisnom zastupnicom te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao članica Narodne stranke – reformista

Dužnosti u Saboru:
- članica Odbora za predstavke i pritužbe

Izabrana:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
III. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- članica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji- od 24. veljače 2012. do 4. travnja 2014.
- članica Odbora za gospodarstvo- od 18. siječnja 2012. do 4. travnja 2014.
- članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- zamjenica člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak


Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite