Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
ĐURO POPIJAČ  
HDZ


Đuro PopijačRođen je 23. travnja 1959. u Botincu, Bjelovar. Završio Visoku tehničku školu u Mariboru, Slovenija, magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar ekonomskih znanosti).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
23. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 22. prosinca 2011.
- zastupniku je završilo mirovanje mandata danom 23. prosinca 2011.

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednik Odbora za gospodarstvo
- član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
II. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije- od 18. siječnja 2012. do 25. listopada 2013.
- član Odbora za financije i državni proračun- od 18. siječnja 2012. do 25. listopada 2013.
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU- od 24. veljače 2012. do 1. srpnja 2013.
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju


Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite