Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
KREŠIMIR BUBALO  
HDSSB


Krešimir BubaloRođen je 5. studenoga 1973. u Osijeku. Završio Ekonomski fakultet u Osijeku (VSS - dipl. ekonomist, mag. oecc.).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje
Tel.: +385 1 45 69 350
Faks: +385 1 63 03 901
e-mail: klubhdssb@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
11. rujna 2013.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 22. prosinca 2011.; zamjenik zastupnika je Zoran Vinković
- zastupniku je prestalo mirovanje zastupničkog mandata danom 11. rujna 2013.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
- član Odbora za financije i državni proračun
- član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izabran:
- lista Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Izborna jedinica:
IV. izborna jedinicaZastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite