Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
ŽELJKO SABO  
SDP


Željko SaboRođen je 21. travnja 1954. u Vukovaru. (VŠS - teolog).

Kontakt:

Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Telefaks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
20. ožujka 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je prestao mandat 20. ožujka 2015. podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost; zamjenik zastupnika je Josip Krnić

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
V. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- potpredsjednik Odbora za ratne veterane- od 18. siječnja 2012. do 20. ožujka 2015.
- član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu- od 18. siječnja 2012. do 20. ožujka 2015.


Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite