Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
JOSIP SALAPIĆ  
HDSSB


Josip SalapićRođen je 13. ožujka 1976. u Osijeku. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Osijeku (VSS - magistar pravnih znanosti).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje
Telefon: 01/ 4569 350
Telefaks: 01/6303 901
e-mail: klubhdssb@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnik je 29. svibnja 2012. prestao biti članom Hrvatske demokratske zajednice, a istim je danom stupio u članstvo Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- član Državnog sudbenog vijeća iz reda zastupnika
- predsjednik Kluba zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
IV. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- potpredsjednik Odbora za zakonodavstvo- od 22. prosinca 2011. do 29. lipnja 2012.
- član Odbora za pravosuđe- od 18. siječnja 2012. do 15. lipnja 2012.
- član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav- od 18. siječnja 2012. do 15. lipnja 2012.
- predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe- od 15. lipnja 2012. do 20. rujna 2013.

Prethodni mandati:
6. saziv

Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite