Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Radna tijela
 
Radna tijela 6. saziva

Radna tijela Hrvatskoga sabora su odbori i povjerenstva osnovana Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

U radnom tijelu Sabora:

  • raspravlja se o prijedlozima i poticajima za donošenje zakona i drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga Sabora;
  • prati se, u okviru djelokruga radnog tijela, rad Vlade i drugih tijela čiji rad nadzire Sabor sukladno Ustavu i zakonu;
  • raspravlja se o izvješćima tijela i ustanova koja ona temeljem zakona podnose Saboru;
  • nakon provedene rasprave zauzima se stajalište, odnosno utvrđuju se prijedlozi akata i o tome se izvješćuje Sabor:
  • raspravlja se o predstavkama i prijedlozima koje građani podnose Saboru.

Uz radna tijela osnovana Poslovnikom, Hrvatski sabor može osnovati i druga radna tijela, a odlukom o osnivanju uređuje naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i članove radnog tijela iz reda zastupnika, ako Poslovnikom nije drugačije određeno. Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora.

U radno tijelo, osim zastupnika, mogu se imenovati i znanstveni, stručni te javni djelatnici koji nemaju pravo odlučivanja na sjednici. Poslovnikom Sabora određeno je u koja se radna tijela imenuju navedeni djelatnici.

Radno tijelo Sabora može, u skladu s Poslovnikom, donijeti poslovnik o svom radu.

   


6. saziv Sabora
Hrvatski sabor 6. saziva konstituiran je 11. siječnja 2008., a odluku o svome raspuštanju donio je 28. listopada 2011. godine.
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite