Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
DAVOR IVO STIER  
HDZ


Davor Ivo StierRođen je 6. siječnja 1972. u Buenos Airesu (Argentina). Završio Fakultet političkih znanosti i Katoličko sveučilište u Buenos Airesu (VSS - diplomirani politolog).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
1. srpnja 2014.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 1. srpnja 2013.; zamjenik zastupnika je Tomislav Klarić
- zastupniku je mandat prestao danom 1. srpnja 2014., a njegov zamjenik Tomislav Klarić nastavlja obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
VII. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za pravosuđe- od 22. prosinca 2011. do 18. siječnja 2012.
- član Odbora za vanjsku politiku- od 18. siječnja 2012. do 29. lipnja 2012.
- član Odbora za europske integracije- od 18. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU- od 24. veljače 2012. do 1. srpnja 2013.
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a- od 24. veljače 2012. do 1. srpnja 2013.
- potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku- od 29. lipnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju


Zastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite