Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
NANSI TIRELI  
Hrvatski laburisti - Stranka rada


Nansi TireliRođena je 26. veljače 1965. u Vinežu (Labin). Završila Veleučilište u Rijeci (stručna prvostupnica poduzetništva).

Kontakt:

Odbor za ravnopravnost spolova
Telefon: 01/63 03 557
Telefaks: 01/45 69 517
e-mail: ravnopravnost@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Hrvatski laburisti - Stranka rada

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova
- članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
- članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- članica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
- zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

Izabrana:
- lista Hrvatskih laburista - Stranke rada

Izborna jedinica:
VIII. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- potpredsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove- od 22. prosinca 2011. do 18. siječnja 2012.
- članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU- od 24. veljače 2012. do 1. srpnja 2013.


Zastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite