Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
RUŽA TOMAŠIĆ  
HSP dr. Ante Starčević


Ruža TomašićRođena je 10. svibnja 1958. u Mladoševici (Maglaj, Bosna i Hercegovina). Završila Ontario Police College u Ontariju, Kanada (VŠS – detektiv inspektor).

Kontakt:

Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490
Telefaks: 01/6303 054

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
1. srpnja 2014.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 1. srpnja 2013.; zamjenik zastupnice je Ivan Šimunović
- zastupnici je prestao mandat 1. srpnja 2014.

Izabrana:
- lista Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević - Hrvatska čista stranka prava

Izborna jedinica:
X. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- potpredsjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina- od 18. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- članica Odbora za ratne veterane- od 20. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- članica Odbora za vanjsku politiku- od 20. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.

Prethodni mandati:
5. saziv

Zastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite