Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
BILJANA BORZAN  
SDP


Biljana BorzanRođena je 29. studenoga 1971. u Osijeku. Završila studij medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (VSS – doktorica medicine, specijalist medicine rada i sporta).

Kontakt:

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Telefon: 01/4569 453
Telefaks: 01/4569 613
e-mail: odb.zdravstvo@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
1. srpnja 2014.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 1. srpnja 2013.; zamjenik zastupnice Hrvoje Nekić započeo je obnašati dužnost zamjenika zastupnice 5. srpnja 2013.
- zastupnici je prestao mandat 1. srpnja 2014.
- zastupnica je obnašala dužnost zastupnice promatračice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu od 16. ožujka 2012. do 1. srpnja 2013.

Izabrana:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
IV. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- članica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove- od 22. prosinca 2011. do 1. sprnja 2013.
- predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku- od 18. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- članica Odbora za vanjsku politiku- od 18. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU- od 24. veljače 2012. do 1. srpnja 2013.
- članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju

Prethodni mandati:
6. saziv

Zastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite