Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
MARTINA DALIĆ  
nezavisna


Martina DalićRođena je 12. studenoga 1967. u Velikoj Gorici. Završila Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je i magistrirala. Doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (VSS - doktorica znanosti).

prošireni životopis

Kontakt:

Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Nezavisni

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
23. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
15. srpnja 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 22. prosinca 2011.
- zastupnici je završilo mirovanje mandata danom 23. prosinca 2011.
- zastupnica je 22. rujna 2014. prestala biti članicom Hrvatske demokratske zajednice te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
- zastupnici je prestao zastupnički mandat 15. srpnja 2015. godine podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost; zamjenik zastupnice je Željko Plazonić

Izabrana:
- lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
VII. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- potpredsjednica Odbora za financije i državni proračun- od 18. siječnja 2012. do 27. veljače 2015.
- članica Odbora za europske integracije- od 18. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- članica Odbora za gospodarstvo- od 18. siječnja 2012. do 15. srpnja 2015.
- članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU- od 24. veljače 2012. do 1. srpnja 2013.
- članica Odbora za europske poslove- od 12. srpnja 2013. do 29. svibnja 2015.
- članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a- od 25. listopada 2013. do 29. svibnja 2015.
- zamjenica člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
- članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju


Zastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite