Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
VESNA FABIJANČIĆ-KRIŽANIĆ  
SDP


Vesna Fabijančić-KrižanićRođena je 18. studenoga 1955. u Zagrebu. Završila Pravni fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica).

Kontakt:

Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Telefaks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
6. ožujka 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnici je prestao mandat 6. ožujka 2015. podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost; zamjenik zastupnice je Borislav Kovačić

Izabrana:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
VI. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- članica Odbora za zakonodavstvo- od 22. prosinca 2011. do 6. ožujka 2015.
- članica Odbora za pravosuđe- od 22. prosinca 2011. do 6. ožujka 2015.
- članica Mandatno-imunitetnog povjerenstva- od 15. lipnja 2012. do 6. ožujka 2015.
- potpredsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije- od 24. veljače 2012. do 6. ožujka 2015.


Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite