Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
SRĐAN GJURKOVIĆ  
HNS


Srđan GjurkovićRođen je 28. rujna 1964. u Zagrebu. Završio Ekonomski fakultet u Splitu gdje je završio i poslijediplomski stručni studij (VSS - diplomirani ekonomist, magistar ekonomije).

Kontakt:

Odbor za financije i državni proračun
Telefon: 01/4569 427
Telefaks: 01/6303 025
e-mail: financ@sabor.hr
administrativna tajnica: Zdenka Žugec

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednik Odbora za financije i državni proračun
- predsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku
- član Odbora za zakonodavstvo
- član Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
- član Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
X. izborna jedinicaZastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite