Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
IVICA MANDIĆ  
HNS


Ivica MandićRođen je 3. siječnja 1954. u Vuki, Osijek. Završio Poljoprivredni fakultet u Osijeku (VSS - magistar inženjer agronomije).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata
Telefon: 01/4569 536; 01/6303 052
Telefaks: 01/4569 473
e-mail: klubhns@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
23. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započeo mandat 23. prosinca 2011. kao zamjeniku zastupnika Ivana Vrdoljaka

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednik Odbora za poljoprivredu
- član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
- član Nacionalnog vijeća za vode
- zamjenik člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
V. izborna jedinicaZastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite