Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo  
7. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– zapošljavanje, rad i radnopravni status zaposlenih u javnom i privatnom sektoru
– mirovinska osiguranja
– zaštitu na radu
– socijalni dijalog i socijalno partnerstvo
– stambenu politiku.
Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednik:
Članovi:
Imenovani članovi:

dr. sc. Dragan Bagić
Davorko Vidović
dr. sc. Viktor Gotovac
Ljubica Lukačić

Kontakti Odbora:

Telefon: 01/4569 588
Telefax: 01/4569 661
e-mail: rad@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Ivanka Jurjević-Streny
Telefon: 01/4569 568


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite