Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za zaštitu okoliša i prirode  
7. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za zaštitu okoliša i prirode
– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– temeljna rješenja zaštite i promicanja sveukupnih djelatnosti zaštite okoliša, sukladno međunarodnim standardima
– mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara (more, voda, zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak
– mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša, a posebice glede posebno zaštićenih dijelova prirode
– praćenje i proučavanje pitanja nuklearne i radiološke sigurnosti radi osiguranja visoke razine te sigurnosti i djelotvorne zaštite ljudi i okoliša od ionizirajućih zračenja
– poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i daljnje sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi (zbrinjavanje komunalnog i industrijskog otpada, zbrinjavanje opasnog otpada, gospodarenje sekundarnim sirovinama)
– pritužbe upućene Saboru kojima se ukazuje na štetne radnje glede devastacije okoliša te ispitivanje njihove utemeljenosti.
Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednik:
Članovi:
Imenovani članovi:

dr. sc. Miljenko Dorić
Ivan Martinić
dr. sc. Mario Šiljeg

Kontakti Odbora

Telefon: 01/6303 229
Telefaks: 01/6303 125
e-mail: odborzoip@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Maja Filipović
Telefon: 01/45 69 408
e-mail: maja.filipovic@sabor.hr


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite