Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
MELITA MULIĆ  
SDP


Melita MulićRođena je 15. listopada 1976. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Diplomirala na Sveučilištu u Zadru, Odjelu za informatologiju i komunikologiju, magistrirala na Sveučilištu u Sussexu, Ujedinjeno Kraljevstvo (VSS - diplomirana turistička komunikologinja, magistra suvremenih europskih studija).

Kontakt:

Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Telefaks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
18. siječnja 2012.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnici je započeo mandat 18. siječnja 2012. kao zamjenici zastupnika Tomislava Sauche

Dužnosti u Saboru:
- članica Odbora za vanjsku politiku
- članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- članica Odbora za ravnopravnost spolova
- članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe
- članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
- zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative
- zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a

Izabrana:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
I. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- članica Odbora za europske integracije- od 18. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU- od 24. veljače 2012. do 1. srpnja 2013.
- zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe- od 15. lipnja 2012. do 27. rujna 2013.


Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite