Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za ravnopravnost spolova  
7. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za ravnopravnost spolova
– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova u zakonodavstvu Republike Hrvatske, a posebice:
– poticanje potpisivanja međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti spolova i praćenje primjene tih dokumenata
– sudjelovanje u izradi, provedbi i analizi ostvarenja Nacionalne politike za ostvarenje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj
– suradnju i utvrđivanje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova
– predlaganje programa mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu
– poticanje ravnomjerne spolne zastupljenosti u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora
– utvrđivanje prijedloga zakona i drugih akata o ravnopravnosti spolova
– uvođenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i drugo.
Članstvo
Predsjednica:
Potpredsjednica:
Članovi:
Imenovani članovi:

Tajana Broz
dr. sc. Ivana Radačić
Silvija Dološić

Kontakti Odbora
Telefon: 01/63 03 557
Telefaks: 01/45 69 517
e-mail: ravnopravnost@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Natalija Marija Magdić
Telefon: 01/45 69 359
e-mail: nmagdic@sabor.hr


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite