Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
Prošireni životopis mr. sc. Andreja Plenkovića  


ROĐEN:

Zagreb, 8. travnja 1970.

HRVATSKI SABOR:

- 2011. - 2012.   zastupnik u Hrvatskom saboru. Izabran u VII. izbornoj jedinici.

Član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Dužnosti u Hrvatskom saboru:

- predsjednik Izaslanstva Hrvatskog sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH-EU;
- član Odbora za vanjsku politiku;
- član Odbora za europske integracije;
- član Odbora za pravosuđe;
- član Odbora za zaštitu okoliša;
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju;
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana.

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA:

- 2010. - 2011.   državni tajnik za europske integracije, Zagreb;
- 2010. - 2011.   supredsjedatelj Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU – RH;
- 2010. - 2011.   nacionalni koordinator za Dunavsku strategiju EU;
- 2010. - 2011.   supredsjedatelj Komisije Hrvatska – Bavarska;
- 2010. - 2011.   supredsjedatelj Komisije Hrvatska – Baden-Wurttenberg;
- 2010. - 2011.   supredsjedatelj Komisije Hrvatska – Flandrija;
- 2010. - 2011.   Član Upravnog odbora Zaklade za razvoj civilnog društva;
- 2010. - 2011.   predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Summita;

- 2005. - 2010.   zamjenik veleposlanika - opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH
u Francuskoj, Pariz;

- 2002. - 2005.   zamjenik šefa misije - ministar savjetnik u Misiji pri EU, Bruxelles;

- 1997. - 2001.   načelnik Odjela za europske integracije u MVP, Zagreb;
- 2000. - 2001.   član pregovaračkog tima Vlade RH za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju - voditelj Radne skupine za politička pitanja;
- 2000. - 2001.   nacionalni koordinator za Srednjoeuropsku inicijativu;
- 1999. - 2000.   koordinirao predsjedanje RH RZ Podunavskih regija;
- 1999. - 2000.   savjetnik ministra za poslove EU - diplomatski savjetnik;
- 1996. - 1997.   Odjel za analitiku - I. tajnik;
- 1995. - 1996.   voditelj Ureda zamjenika ministra vanjskih poslova - II. tajnik;
- 1994. - 1995.   Odjel za europske integracije - stručni suradnik - III. tajnik.

OBRAZOVANJE:

- 2002.   stekao stupanj magistra znanosti međunarodnog javnog i privatnog prava, Pravni fakultet u Zagrebu;
- 1996.   diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji MVP RH;
- 1993.   diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

STRUČNI ISPITI:

- 2002.   pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa;
- 1999.   savjetnički ispit pri Ministarstvu vanjskih poslova;
- 1997.   državni stručni ispit pri Ministarstvu uprave.

STRANI JEZICI:

- engleski, francuski i talijanski - aktivno;
- njemački - pasivno.

OSTALE AKTIVNOSTI:

- držao predavanja na: Pravnom fakultetu u Zagrebu; Diplomatskoj akademiji MVP; Europskom pokretu; nizu fakulteta, institucija, zaklada, nevladinih organizacija i drugih foruma u RH, Belgiji, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Mađarskoj, Španjolskoj, Bosni i Hercegovini, Švedskoj i Monaku na teme: odnosa RH-EU, razvoja Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU, regionalne suradnje; hrvatske vanjske politike; objavio nekoliko članaka o odnosima RH - EU i ZVSP EU.
- u okviru provedbe Komunikacijske strategije RH za pristupanje EU tijekom 2010., 2011. i 2012., a uoči uspješnog referenduma o članstvu RH u EU, održao više od 100 predavanja i javnih nastupa na teme odnosa Hrvatske i EU, te dao niz intervjua za domaće i inozemne tiskane i elektronske medije.

- tijekom diplomatske karijere sudjelovao na nizu specijalističkih seminara i programa o međunarodnom i europskom pravu, međunarodnim odnosima i vanjskoj politici, te managementu, npr:
Bruxelles - Université Libre de Bruxelles;
Prag - Central European University;
Firenza - Academy of European Law;
Maastricht - European Institute of Public Administration;
London - London School of Economics;
Bruges - College of Europe;
Pariz - Quai d'Orsay - "Programme - personalités d'avenir";
London - Wilton Park;
Atena - ELIAMEP;
Pariz - EU Institute for Security Studies;
Boston/Cambridge - Harvard Kennedy School of Government.

- staž u Europskom parlamentu - Europska pučka stranka, Zaklada Robert Schuman 1993;
- član ELSA Lawyers' Society (ELS); prvi predsjednik ELSA Hrvatske 1992 i predsjednik ELSA International 1993.
- prevoditelj pri Promatračkoj misiji Europske unije u Hrvatskoj (ECMM) - 1991-1992.


Zastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite