Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
MARIJAN ŠKVARIĆ  
HNS


Marijan ŠkvarićRođen 11. prosinca 1962. u Lepoglavi. Završio Šumarski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer drvne industrije).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata
Telefon: 01/4569 536; 01/6303 052
Telefaks: 01/4569 473
e-mail: klubhns@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
8. ožujka 2012.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započeo mandat 8. ožujka 2012. kao zamjeniku zastupnika Anđelka Topolovca
- zastupniku je završio mandat 8. lipnja 2013.
- zastupniku je započeo mandat 8. lipnja 2013. kao zamjeniku zastupnika Anđelka Topolovca

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
- član Mandatno-imunitetnog povjerenstva
- član Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
III. izborna jedinicaZastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite