Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Ustrojstvo Sabora
 

Služba za medije

Služba za medije obavješćuje javnost o radu Sabora i njegovih radnih tijela. Također organizira konferencije za medije, priprema priopćenja i obavijesti o radu Sabora te daje odgovore i informacije na pitanja novinara. Služba organizira medijsko praćenje rada Sabora i akreditiranje novinara koji prate rad Sabora. Obavlja poslove vezane uz rad saborske televizije te uređuje i održava internetski portal Sabora.

Kontakt:

Voditeljica Službe: Marina Buntić Juričić
Telefon: 01/45 69 638; 01/45 69 423
Faks: 01/45 69 611; 01/45 69 657
e-mail: mediji@sabor.hr

   
Postupak akreditiranja novinara

- Novinari-izvjestitelji iz Hrvatskoga sabora kao i fotografi (fotoreporteri) i snimatelji koji prate novinare-izvjestitelje, registriraju se u Službi na temelju pisanog zahtjeva njihovog uredništva. U zahtjevu se navodi ime i prezime novinara, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice i prilaže digitalnu fotografiju (pogledaj obrazac).
- Slobodni novinari mogu podnijeti zahtjev za registraciju tajniku Sabora. Tajnik Sabora prije izdavanja registracijske kartice može zatražiti mišljenje Hrvatskoga novinarskog društva.
- Na temelju podnijetog zahtjeva novinaru se izdaje registracijska kartica na kojoj se nalazi ime i prezime, fotografija novinara, naziv medija i oznaka "novinar".
- Inozemni novinari i novinari inozemnih medijskih kuća akreditiraju se pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (detaljne informacije dostupne na http://www.mvep.hr/MVP.asp?pcpid=267) te im je temeljem akreditacije pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova omogućen ulazak u zgradu Hrvatskog sabora.
- Novinari pri ulasku u zgradu Sabora podliježu sigurnosnoj provjeri i dužni su tijekom boravka u Saboru nositi registracijske kartice na vidljivom mjestu.
- Novinar, snimatelj ili tehničar koji mijenja status (redakciju ili mu prestaje rad), dužan je Službi vratiti registracijsku karticu te zatražiti izdavanje nove.
- Redakcija je dužna obavijestiti Službu o svakoj promjeni statusa novinara u redakciji.

Novinarima registriranim za praćenje rada Sabora omogućeno je:

- pristup i korištenje komunikacijskih resursa Novinarske sobe
- praćenje sjednica Sabora i sjednica radnih tijela
- uvid u prijepise tonskih snimaka (fonogram) sjednica
- uvid u dokumentacijsku i arhivsku građu Sabora

Obrasci za akreditaciju novinara:

Dnevna akreditacija  
Stalna (godišnja) akreditacija
Snimanje ili fotografiranje unutrašnjosti Hrvatskoga sabora u posebne svrhe

Kontakti za slanje zahtjeva za akreditiranje:

Voditeljica Službe: Marina Buntić Juričić
Telefon: 01/45 69 638; 01/45 69 423
Telefaks: 01/45 69 611; 01/45 69 657
e-mail: mediji@sabor.hr

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite