Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Ustrojstvo Sabora
 
Ured za međunarodne i europske poslove

Ured za međunarodne i europske poslove obavlja stručne, savjetodavne, organizacijske, prevoditeljske, koordinacijske i administrativne poslove za potrebe Sabora, posebno za predsjednika i potpredsjednike Sabora, te predsjednike radnih tijela i voditelje izaslanstava u svezi s međunarodnim i europskim poslovima.

Ured priprema stručnu obradu materijala za bilateralne i multilateralne međunarodne sastanke dužnosnika Sabora, obavlja funkcije tajništva za izaslanstva Hrvatskoga sabora u međunarodnim parlamentarnim organizacijama, priprema stručnu obradu materijala koji se odnose na Europsku uniju za bilateralne i multilateralne sastanke dužnosnika Sabora te pruža stručnu potporu u aktivnostima vezanim uz Europsku uniju predsjedniku Sabora, potpredsjednicima Sabora, tajniku i radnim tijelima. Ured je središnje mjesto za informiranje o međunarodnim i europskim poslovima.

U okviru Ureda za međunarodne i europske poslove djeluje predstavnik Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu sa sjedištem u Europskom parlamentu u Bruxellesu, a tijekom plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasbourgu. Predstavnik predstavlja Hrvatski sabor u Europskom parlamentu na službeničkoj razini i obavlja širok spektar zadaća koje uključuju pružanje podrške Hrvatskom saboru i njegovim radnim tijelima, prvenstveno matičnom Uredu za međunarodne i europske poslove te Odboru za europske poslove u obavljanju poslova vezanih uz Europsku uniju.

Kontakt Ureda za međunarodne i europske poslove:
Demetrova 15, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6303 816
Faks: 01/6303 369
e-mail: ured-mep@sabor.hr

Predstojnica Ureda za međunarodne i europske poslove:
Andrea Halambek
Telefon: 01/4569 422
Faks: 01/6303 369
e-mail: andrea.halambek@sabor.hr

Voditeljica Odjela za međunarodne poslove:
Martina Petek-Stupar
Telefon: 01/6303 975; 01/6303 816
Faks: 01/6303 369
e-mail: martina.petek-stupar@sabor.hr

Voditeljica Odjela za europske poslove:
Tatjana Briški
Telefon: 01/6303 531
Faks: 01/6303 369
e-mail: tatjana.briski@sabor.hr

Predstavnica Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu:
Tanja Babić
Adresa: WIE 6 U 034, Rue Wiertz 50, B-1047 Bruxelles
Telefon: +32 2 28 41612
e-mail: tanja.babic@natparl.ep.europa.eu        tanja.babic@sabor.hr 

  Autor: Ured za međunarodne i europske poslove  


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite