Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Ustrojstvo Sabora
 
INFODOK služba
 
Informacijske usluge i fond Službe

Fond i informacijske usluge koje pruža INFODOK služba:

 • davanje na korištenje cjelovitih tekstova građe koja se trajno pohranjuje - prijedloga zakona, odluka i drugih akata, izvješća radnih tijela, amandmana, transkripata rasprava, zastupničkih pitanja i odgovora, zapisnika plenarnih sjednica,
 • praćenje statusa akata u proceduri i davanje informacije o tome u kojoj se fazi postupka nalazi pojedini akt (statusi se dnevno ažuriraju), kao i statusa akata u prethodnim sazivima,
 • statističko praćenje zakonodavne aktivnosti Sabora – ukupan broj donesenih zakona i drugih akata, podaci o usklađivanju hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, načini izglasavanja akata, rezultati glasanja, informacije o vrsti postupka,
 • statističko praćenje rada parlamenta na plenarnim sjednicama – točke dnevnog reda, tijek i ukupno trajanje rasprava,
 • statističko praćenje rada i aktivnosti zastupnika na plenarnim sjednicama:
  • informacije o broju i vrsti sudjelovanja u raspravama,
  • cjelovite tekstove rasprava zastupnika,
  • informacije o postavljenim zastupničkim pitanjima,
  • pregled predloženih amandmana sa statusom,
  • pregled izrečenih stegovnih mjera,
  • pregled aktivnosti klubova zastupnika,
 • pristup zakonskoj regulativi Europske unije s kojom se akti usklađuju, dostupnoj u bazama podataka EU,
 • pristup različitim faktografskim i statističkim informacijama koje zastupnicima trebaju u obnašanju zastupničke dužnosti i pripremanju za sudjelovanje u raspravama i javnim nastupima,
 • izrada i objava publikacija o zakonodavnoj aktivnosti Sabora.

   


Akti Sabora
 
O e-Doc sustavu
 
Informacijsko-dokumentacijska služba
 
Informacijsko-dokumentacijska služba
 
Zakonodavna aktivnost Sabora
 
 
Sabor i zakonodavstvo EU
 
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite