Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
BRANKO HRG  
HSS


Branko HrgRođen je 26. rujna 1961. godine u Potoku Kalničkom, Križevci. Završio studij pedagogijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VŠS - odgajatelj predškolske djece).

Kontakt:

Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490 
Telefaks: 01/6303 054

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska seljačka stranka

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
12. listopada 2012.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započeo mandat 12. listopada 2012. kao zamjeniku zastupnika Josipa Friščića

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za poljoprivredu

Izabran:
- lista Hrvatske seljačke stranke

Izborna jedinica:
II. izborna jedinicaZastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite