Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sabor u procesu pristupanja Europskoj uniji
 
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatska tijekom pristupanja Uniji, u skladu s ispunjavanjem pravnog kriterija za članstvo u EU-u, ima obvezu preuzimanja i provedbe pravne stečevine EU-a, cjelokupnog korpusa prava i obveza koji povezuje države članice Unije. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2001. Hrvatska je preuzela obvezu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a.

Glavna zadaća Hrvatskoga sabora u pretpristupnom procesu je usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Usklađivanje se vrši na temelju plana usklađivanja zakonodavstva kojeg Sabor donosi za tekuću godinu slijedom programa Vlade za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije. Usklađeni prijedlozi zakona pri ulasku u parlamentarnu proceduru dobivaju posebnu oznaku P.Z.E. te se u pravilu donose po hitnom postupku. Svaki takav prijedlog mora sadržavati i popunjene instrumente usklađenosti – izjavu o usklađenosti prijedloga propisa i usporedni prikaz podudaranja odredbi propisa.

Odbor za europske integracije, kao radno tijelo nadležno za praćenje usklađivanja zakonodavstva, na temelju godišnjeg plana usklađivanja na svojim sjednicama raspravlja o prijedlozima zakona koji nose oznaku P.Z.E. Odbor razmatra priloženu izjavu o usklađenosti i usporedni prikaz pojedinog zakonskog prijedloga kako bi utvrdio je li, i u kojoj mjeri, pojedini zakonski prijedlog usklađen s pravnom stečevinom Europske unije. Nakon provedene rasprave Odbor podnosi Hrvatskom saboru izvješće s rasprave koje sadrži ocjenu usklađenosti prijedloga zakona s pravnom stečevinom Unije.

Danom pristupanja Uniji zakonodavstvo Hrvatske mora biti usklađeno s pravnom stečevinom EU-a. Naposljetku, Hrvatska ima i obvezu prevođenja cjelokupne pravne stečevine na hrvatski jezik kako bi svojim građanima omogućila jezičnu ravnopravnost u pristupu europskom zakonodavstvu. Sekundarno zakonodavstvo, koje stupa na snagu na dan pristupanja, prevodi se na hrvatski jezik i postupno objavljuje u Posebnom izdanju Službenoga lista Europske unije.
  Autor: Ured za međunarodne i europske poslove  
Statistika zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora vezane uz acquis

Broj usklađenih zakona s pravnom stečevinom Europske unije za razdoblje od 2003. do 2013. godine

Godina

2013.

Broj usklađenih zakona

125

2012.

36

2011.

49

2010.

38

2009.

87

2008.

125

2007.

72

2006.

24

2005.

30

2004.

32

2003.

65

UKUPNO:

683

  Autor: Služba za medije/Odbor za europske poslove  


Usklađivanje
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite