Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Međuparlamentarna suradnja u EU
 
Međuparlamentarna razmjena informacija o Europskoj uniji (IPEX)

 IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange) je internetska platforma za razmjenu informacija vezanih uz Europsku uniju između nacionalnih parlamenata i Europskoga parlamenta. Osnovan je slijedom preporuke s Konferencije predsjednika parlamenata Europske unije održane 2000. godine.

Stupanjem Lisabonskog ugovora na snagu najvažnijom zadaćom IPEX-a postalo je praćenje provođenja provjere poštivanja načela supsidijarnosti u prijedlozima propisa Europske unije. Nacionalni parlamenti imaju mogućnost evidentirati svoja protivljenja, izražena obrazloženim mišljenjem, na prijedloge zakonodavnih akata Komisije ako smatraju da krše načelo supsidijarnosti.

Glavni dio IPEX-a čini baza podataka koja sadrži zakonodavne prijedloge, savjetodavne i informativne dokumente Europske komisije, parlamentarne dokumente te informacije koje se tiču Europske unije. Na stranicama IPEX-a dostupne su i informacije o parlamentarnom nadzoru nad djelovanjem vlada država članica u poslovima vezanim uz EU te načinu sudjelovanja parlamenata u procesu donošenja zakonodavstva EU-a.

Parlamentarne dokumente na IPEX unose sami parlamenti putem svojih korespondenata za IPEX. Hrvatski sabor u okviru tih zadaća unosi i ažurira informacije o obavljanju europskih poslova na svojoj nacionalnoj stranici IPEX-a, kao i podatke o postupanju s pojedinačnim dokumentima Europske unije.  


Korespondentica za IPEX:
Jelena Špiljak
tajnica Odbora za europske poslove
Telefon: 01/4569 618
Telefaks: 01/6303 078
e-mail: jspiljak@sabor.hr

  Autor: Ured za međunarodne i europske poslove  

Priopćenja  
3. 7. 2018.
Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018.
Zagreb - U povodu obilježavanja pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018. godine.

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite