Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Međuparlamentarna suradnja u EU
 
Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD)

ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) je interna mreža za međuparlamentarnu suradnju i razmjenu informacija koja okuplja korespondente nacionalnih parlamenata a djeluje pod pokroviteljstvom Europskoga parlamenta i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

Osnovan je 1977. godine na prijedlog predsjednika europskih parlamenata. Glavni cilj djelovanja ECPRD-a je poticanje razmjene informacija, ideja, iskustava i najbolje prakse među parlamentarnim službama država članica. Informacijska mreža predstavlja jedinstveni forum na kojem se, između ostaloga, postavljaju upiti i dobivaju odgovori vezani uz teme iz svakodnevnog rada nacionalnih parlamenata. Centar djeluje uz pomoć korespondenata koji koordiniraju sve aktivnosti vezane uz ECPRD.

Krajem 1996. godine, kada je Republika Hrvatska primljena u Vijeće Europe, Hrvatski sabor postao je član ECPRD-a i otada aktivno sudjeluje u njegovu radu.

ECPRD korespondentica
Branka Martinčić
voditeljica Knjižnice
Telefon: +385 1 45 69 589 (12 589)
e-mail: bmartin@sabor.hr

Zamjenica ECPRD korespondentice
Anamarija Nejašmić
savjetnica u Hrvatskome saboru
Telefon: +385 1 63 03 476 (13 476)
e-mail: anamarija.nejasmic@sabor.hr

  Autor: Knjižnica  

Priopćenja  
3. 7. 2018.
Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018.
Zagreb - U povodu obilježavanja pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018. godine.

Sabor i ECPRD
Sabor i ECPRD
 
Izvješća
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite