Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Sabor u procesu pristupanja Europskoj uniji
 
Hrvatska i EU  
Kronologija važnijih datuma u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

Osnivanje saborskoga Odbora za europske integracije u lipnju i otvaranje pregovora za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u prosincu 2000. godine, osnivanje Zajedničkog parlamentarnog odbora RH - EU 2004. i Nacionalnog odbora 2005. godine, početak pregovora s EU-om 2005. te njihov završetak 2011. godine, referendum o pristupanju te ratifikacija pristupnog ugovora u Saboru samo su neki važni politički događaji tijekom procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji čija je kruna 1. srpnja 2013. - punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji.

Hrvatska i EU  
Kronologija važnijih zakonodavnih aktivnosti Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja
Donošenjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica 2001., donošenjem Rezolucije o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 2002., postizanjem konsenzusa parlamentarnih stranaka oko ovoga strateškoga državnog cilja 2004., osnivanjem tijela za nadzor pregovora, deklariranjem načela i strategije pregovora s EU i u konačnici ratificiranjem pristupnog ugovora, Hrvatski sabor odigrao je stožernu ulogu tijekom više od desetljeća napora u postizanju cilja - punopravnog članstva Hrvatske u EU.
Hrvatska i EU  
Kronologija parlamentarnih ratifikacija pristupnog ugovora

Posljednji korak u pristupanju Uniji bio je završetak procesa ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora u svih 27 članica, ali i u Saboru. Ovaj, u pravilu složen i dugotrajan proces, u parlamentima je trajao oko godinu i pol. Prve parlamentarne ratifikacije završene su u veljači 2012. u parlamentima Slovačke, Mađarske, Bugarske i Italije. Posljednja, završna, ratifikacija bila je u lipnju 2013. u Saveznom vijeću njemačkog parlamenta (Bundesrat). Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite