Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Sabor u procesu pristupanja Europskoj uniji
 
Zastupnici promatrači Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu

Nakon potpisivanja Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 9. prosinca 2011. Hrvatski sabor je 16. ožujka 2012. donio Odluku o imenovanju zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europski parlament.

Sukladno Ugovoru o pristupanju i razmjerno udjelu u sastavu 7. saziva Sabora iz redova zastupnika imenovano je dvanaest promatrača u Europski parlament. Promatrači su imali pravo govoriti na sastancima odbora i političkih skupina, ali nisu imali pravo glasa ni kandidature za dužnosti u Europskom parlamentu.

Njihov mandat prestao je danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. Istoga dana dužnost članova u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske preuzeli su neposredno izabrani zastupnici.

U Europskom parlamentu zastupnici promatrači Hrvatskoga sabora djelovali su u okviru političkih skupina i parlamentarnih odbora kako slijedi:

Ime i prezime

Stranačka pripadnost

Politička skupina EP-a


Odbor EP-a

ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ, Ingrid

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE)

BORZAN, Biljana

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

Odbor za promet i turizam (TRAN)

BOŽINOVIĆ, Davor

HDZ

Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP)

Odbor za vanjske poslove (AFET)

GRUBIŠIĆ, Boro

HDSSB

Neovisni zastupnici (NI)

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI)

JERKOVIĆ, Romana

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

Odbor za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane (ENVI)

MATUŠIĆ, Frano

HDZ

Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP)

Odbor za obrazovanje i kulturu (CULT)

PICULA, Tonino

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

Odbor za vanjske poslove (AFET)

PLENKOVIĆ, Andrej

HDZ

Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP)

Odbor za proračun (BUDG)

PUPOVAC, Milorad

SDSS

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

Odbor za proračun (BUDG)

RADOŠ, Jozo

HNS

Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE)

Odbor za vanjske poslove (AFET)

VRBAT, Tanja

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

Odbor za ustavna pitanja (AFCO)

VULJANIĆ, Nikola

HL

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

Odbor za obrazovanje i kulturu (CULT)

  Autor: Služba za medije/Ured za međunarodne i europske poslove  


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite