Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europska unija
 
 
Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu u mandatu od 2014. do 2019.

U sazivu Europskoga parlamenta od 2014. do 2019. godine Hrvatska ima jedanaest zastupnika. Oni su izabrani na izborima za članove Europskoga parlamenta iz Hrvatske održanima 25. svibnja 2014. te promjenama u obnašanju mandata koje su uslijedile naknadno. Izbor članova u Europski parlament iz Hrvatske uređuje se Zakonom o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

U Europskome parlamentu članovi iz Hrvatske djeluju u okviru političkih skupina kako je navedeno u tablici.

Prezime i ime

Stranačka pripadnost

Pripadnost političkoj skupini EP-a

BORZAN, Biljana

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

 

JAKOVČIĆ, Ivan

IDS

Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE)

 

MALETIĆ, Ivana

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)

 

PETIR, Marijana

HSS

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)

 

PICULA, Tonino

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

RADOŠ, Jozo

HNS

Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE)

 

ŠKRLEC, Davor

nezavisni

Zeleni/Europski slobodni savez (Verts/ALE)

 

ŠUICA, Dubravka

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)

 

TOLIĆ, Ivica

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)

 

TOMAŠIĆ, Ruža

HKS

Europski konzervativci i reformisti (ECR)

 

ZOVKO, Željana

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)

 

 

   

 
Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu od 1. srpnja 2013. do 1. srpnja 2014.
Od stupanja Hrvatske u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. do početka novog saziva Europskog parlamenta 1.srpnja 2014. u EP-u je djelovalo 12 izabranih zastupnika iz Hrvatske.

Europski parlament
 
Poslovnik EP-a
 
EP i nacionalni parlamenti
 
Kalendar rada
 
Dnevni redovi
 
Ured za informiranje EP-a
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite