Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Prenošenje direktiva

Obveza usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije ostaje i nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Europska se pravna stečevina kontinuirano razvija, stoga se i nacionalni propisi moraju s njom stalno usklađivati. To se prije svega odnosi na prenošenje europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo budući da su direktive zakonodavni akti koji obvezuju države članice u smislu rezultata koje treba postići, a pritom je način njihovog postizanja ostavljen na izbor državama članicama.

Hrvatski sabor prenosi direktive u istom postupku koji je primjenjivan na usklađivanje pravne stečevine u pretpristupnom razdoblju.

U uvjetima članstva u Europskoj uniji, slijedom aktivnog praćenja razvoja pravne stečevine, Hrvatska mijenja svoje zakonodavstvo usporedno s državama članicama Europske unije. Kontinuiranim usklađivanjem hrvatsko će zakonodavstvo biti u potpunosti komplementarno važećoj pravnoj stečevini Europske unije. Kao država članica Europske unije, Hrvatska je obvezna provoditi postupak notifikacije odnosno pravodobnog izvještavanja Europske komisije o mjerama prijenosa novih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo kao i pravilno primjenjivati preuzeto zakonodavstvo.

Pravna stečevina Europske unije dostupna je na hrvatskom jeziku, 24. službenom jeziku EU-a, kako bi se hrvatskim građanima omogućila jezična ravnopravnost u pristupu europskom zakonodavstvu.

  Autor: Odbor za europske poslove  


Zakoni
 
 
Praćenje primjene zakonodavstva Unije
 
Izvješće o supsidijarnosti i proporcionalnosti
 
Odnosi Europske komisije s nacionalnim parlamentima
 
Obrazložena mišljenja
 
Politički dijalog
 
Obrazložena mišljenja
 
Politički dijalog
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite