Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
ANTE JEROLIMOV  
HDZ


Ante JerolimovRođen je 2. ožujka 1968. godine u Zadru. Završio Višu ekonomsku školu u Zagrebu (VŠS - ekonomist).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
24. rujna 2013.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
18. rujna 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- mandat je zastupniku započeo 24. rujna 2013. kao zamjeniku zastupnika Božidara Kalmete
- zastupniku je prestao mandat 18. rujna 2015.

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice - Hrvatske građanske stranke

Izborna jedinica:
IX. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za obitelj, mlade i sport- od 25. listopada 2013. do 30. svibnja 2014.
- član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije- od 25. listopada 2013. do 18. rujna 2015.
- član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu- od 30. svibnja 2014. do 18. rujna 2015.
- član Odbora za pravosuđe- od 13. veljače 2015. do 18. rujna 2015.


Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite