Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
JOSIPA RIMAC  
HDZ


Josipa RimacRođena je 25. veljače 1980. u Lukaru (Promina). Završila Veleučilište VERN u Zagrebu (specijalistički diplomski stručni studij menadžmenta održivog razvoja turizma, stručna specijalistica turističkog menadžmenta - struč. spec. oec).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
18. rujna 2015.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnici je započeo mandat danom 18. rujna 2015. kao zamjenici zastupnika Božidara Kalmete

Izabrana:
- lista Hrvatske demokratske zajednice - Hrvatske građanske stranke

Izborna jedinica:
IX. izborna jedinicaZastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite