Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 8. saziva Hrvatskoga sabora
 
MIRANDO MRSIĆ  
SDP


Mirando MrsićRođen je 14. listopada 1959. u Splitu. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS – doktor medicine, specijalist internist – hematolog, doktorat iz biomedicinskih znanosti).

Kontakt:

Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 28. prosinca 2015.; zamjenica zastupnika je Svjetlana Lazić
- zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 30. siječnja 2016.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
- član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatskih laburista - stranke rada, Autohtone - hrvatske seljačke stranke i Zagorske stranke

Izborna jedinica:
VI. izborna jedinica


Prethodni mandati:
7. saziv
6. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite