Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
MIRANDO MRSIĆ  
Nezavisni

Mirando MrsićRođen je 14. listopada 1959. u Splitu. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS – liječnik, specijalist internist – hematolog, doktorat iz biomedicine i zdravstva).

Kontakt:

Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Nezavisni

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnik je 24. ožujka 2018. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
VI. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo- od 28. listopada 2016. do 30. lipnja 2017.

Prethodni mandati:
8. saziv
7. saziv
6. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite