Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
IVAN VRDOLJAK  
HNS


Ivan VrdoljakRođen je 22. lipnja 1972. u Osijeku. Završio Elektrotehnički fakultet u Osijeku (VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike).

Kontakt:

Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
19. lipnja 2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započelo mirovanje mandata 9. lipnja 2017.; zamjenik zastupnika je Stjepan Čuraj
- zastupniku je prestao mandat dana 19. lipnja 2017. podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost
- zastupnik je od 14. listopada 2016. do 9. lipnja 2017. obnašao dužnost potpredsjednika Hrvatskoga sabora.

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
IV. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- potpredsjednik Hrvatskoga sabora od 14. listopada 2016. do 9. lipnja 2017.
- član Odbora za gospodarstvo- od 28. listopada 2016. do 9. lipnja 2017.
- član Odbora za obranu- od 28. listopada 2016. do 9. lipnja 2017.

Prethodni mandati:
8. saziv
7. saziv

Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite