Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
GORAN BEUS RICHEMBERGH  
GLAS


Goran Beus RichemberghRođen je 31. srpnja 1965. u Splitu. Završio Centar za odgoj i obrazovanje u brodograđevnoj industriji u Splitu (SSS - suradnik u kulturno-znanstvenim ustanovama).

Kontakt:

Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika
Tajnik Kluba Stanko Borić
Telefon: 01/6303 052
e-mail: klubglas@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Građansko-liberalni savez

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnik je 12. lipnja 2017. prestao biti članom Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik
- zastupnik je 26. srpnja 2017. prestao biti nezavisnim zastupnikom te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član stranke Građansko-liberalni savez

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
VI. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost- od 28. listopada 2016. do 9. lipnja 2017.
- član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije- od 17. listopada 2016. do 19. lipnja 2017.

Prethodni mandati:
8. saziv
7. saziv
6. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite