Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
NADA TURINA-ĐURIĆ  
GLAS


Nada Turina-ĐurićRođena je 11. srpnja 1964. u Rijeci. Završila Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (VSS - diplomirana politologinja).

Kontakt:

Odbor za obitelj, mlade i sport  
Telefon: 01/45 69 780
Faks: 01/45 69 658
e-mail: odboms@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Građansko-liberalni savez

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnica je 12. lipnja 2017. prestala biti članicom Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
- zastupnica je 26. srpnja 2017. prestala biti nezavisnom zastupnicom te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao članica stranke Građansko-liberalni savez

Dužnosti u Saboru:
- predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

Izabrana:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
VIII. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- članica Odbora za pravosuđe
- članica Mandatno-imunitetnog povjerenstva
- zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju
- članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju

Prethodni mandati:
8. saziv
7. saziv

Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite