Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
ANKA MRAK-TARITAŠ  
GLAS


Anka Mrak-TaritašRođena je 24. studenoga 1959. u Bjelovaru. Završila Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana inženjerka arhitekture).

Kontakt:

Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika
Tajnik Kluba Stanko Borić
Telefon: 01/6303 052
e-mail: klubglas@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Građansko-liberalni savez

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnica je 12. lipnja 2017. prestala biti članicom Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
- zastupnica je 26. srpnja 2017. prestala biti nezavisnom zastupnicom te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao članica stranke Građansko-liberalni savez

Dužnosti u Saboru:
- članica Odbora za zakonodavstvo
- članica Odbora za zaštitu okoliša i prirode
- članica Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
- predsjednica Kluba zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika

Izabrana:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
II. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- predsjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo- od 28. listopada 2016. do 9. lipnja 2017.
- članica Odbora za zakonodavstvo- od 14. listopada 2016. do 19. lipnja 2017.
- članica Odbora za obitelj, mlade i sport- od 11. studenoga 2016. do 17. studenoga 2017.

Prethodni mandati:
8. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite