Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
ROBERT JANKOVICS  
Nezavisni


Robert JankoviczRođen je 16. kolovoza 1975. u Osijeku. Završio Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (VŠS - inženjer informatike).

Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Tajnik Kluba: Joško Pavković
Administrativna tajnica: Sanela Kurjaković
Telefon: 01/4569-472
Faks: 01/4569-622
e-mail: klubnm@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Nezavisni

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika
Klub zastupnika nacionalnih manjina

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednik Odbora za predstavke i pritužbe
- član Odbora za financije i državni proračun
- član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- član Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
- predsjednik Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika

Zastupa manjinu:
- mađarsku

Izabran:
- kandidat Demokratske zajednice Mađara Hrvatske

Izborna jedinica:
XII. izborna jedinicaHrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite