Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
MARKO VUČETIĆ  
Nezavisni


Marko VučetićRođen je 28. siječnja 1977. u Zadru. Završio Filozofski fakultet u Zadru i poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (VSS - profesor filozofije i povijesti, doktor humanističkih znanosti).

Kontakt:

Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Nezavisni

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Izabran:
- lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica:
IX. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a- od 28. listopada 2016. do 14. srpnja 2017.
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju- od 28. listopada 2016. do 14. srpnja 2017.
- član Odbora za pravosuđe- od 17. listopada 2016. do 13. srpnja 2018.
- član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu- od 28. listopada 2016. do 13. srpnja 2018.


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite