Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
MILORAD BATINIĆ  
HNS


Milorad BatinićRođen je 7. rujna 1957. u Varaždinu. Završio Šumarski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer šumarstva).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata
Telefon: 01/45 69 536
Faks: 01/45 69 473
e-mail: klubhns@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije
- član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
- predsjednik Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
III. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za zakonodavstvo- od 14. listopada 2016. do 11. studenoga 2016.
- član Odbora za poljoprivredu- od 28. listopada 2016. do 30. lipnja 2017.
- član Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije- od 28. listopada 2016. do 14. lipnja 2018.

Prethodni mandati:
8. saziv
7. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite