Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
ŽELJKA JOSIĆ  
HDZ


Željka JosićRođena je 8. studenoga 1978. u Sisku. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - liječnica, doktorica medicine).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnici je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjenici zastupnika Ive Žinića

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji
- članica Odbora za obitelj, mlade i sport
- članica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove
- članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- članica Odbora za ravnopravnost spolova
- članica Savjeta Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac iz reda zastupnika
- članica Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

Izabrana:
- lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
VI. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- članica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji- od 9. prosinca 2016. do 14. srpnja 2017.


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite