Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
TOMISLAV PANENIĆ  
MOST


Tomislav PanenićRođen je 12. ožujka 1973. u Nürtingenu (Njemačka). Završio Ekonomski fakultet u Osijeku (VSS - sveučilišni specijalist poduzetništva).

Kontakt:

Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Most nezavisnih lista

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednik Odbora za poljoprivredu
- član Odbora za gospodarstvo
- član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
- član Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

Izabran:
- lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica:
V. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- predsjednik Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda- od 11. studenoga 2016. do 30. lipnja 2017.
- član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo- od 28. listopada 2016. do 14. veljače 2018.

Prethodni mandati:
8. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite