Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
ANDRIJA MIKULIĆ  
HDZ


Andrija MikulićRođen je 13. svibnja 1969. u Zagrebu. Završio Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu (VSS - dipl. ing. rudarstva, doktor znanosti)

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije
- član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica:
II. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije- od 17. listopada 2016. do 22. rujna 2017.

Prethodni mandati:
8. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite